Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A

Skapad 2016-08-18 12:56 i Sörviks skola Ludvika
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik

 

Välkommen att fortsätta lära dig matematik!

Med hjälp av olika uppgifter och spel ska vi öva på olika områden innan matematiken. I första kapitlet kommer du att jobba med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

Hoppas du får glädje och framgång med din matematik.

Innehåll

Kapitel 1 - Vi repeterar de fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Under ca 12 lektioner kommer vi att jobba med de fyra räknesätten och med prioriteringsregeln. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor, prov både muntligt och skriftligt.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Prov kapitel 1 - Favorit matematik 4 A

De fyra räknesätten och pioriteringsregeln

påväg
Godtagbar nivå (E)
Begrepp
Hur väl du kan använda begreppen kvot, subtrahera, summa, multiplicera och differens
Du är osäker på ett eller flera begrepp
Du kan använda begreppen: kvot, subtrahera, summa, multiplicera och differens
Begrepp
Hur väl du kan jämföra och storleksordna tal
Du behöver träna mer på att storleksordna tal
Du kan storleksordna tal
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt
Du är osäker på skriftliga räknemetoder, antingen i addition eller subtraktion eller både och.
Du använder minst en skriftlig räknemetod och genomför på godtagbart sätt beräkningar med: - stora tal t.ex. 5386+3986 i addition - stora tal t.ex. 4025-813 i subtraktion
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln
Du är osäker på hur du ska lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och /eller du är osäker på prioriteringsregeln
Du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt på ett säkrt sätt och du kan prioriteringsregeln.
Begrepp
Hur väl du använder olika begrepp; subtrahera,addera, multiplicera, dividera, differens, summa, produkt och kvot, term
Du är osäker på ett eller flera matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp i välkända sammanhang t.ex. term+term=summa, term-term=differens, faktor x faktor=produkt och täljare/nämnare=kvot
Resonemang
I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Du ställer inga frågor. Du har svårt att följa och/eller föra matematiska resonemang. Du har svårt att motivera dina matematiska resonemang i ett eller flera räknesätt.
Du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Du följer och för matematiska resonemang. Du motiverar med godtagbara matematiska resonemang dina lösningar i - addition och subtraktion - multiplikation och division
Metod
Hur väl du genomför metoder för beräkningar i de fyra räknesätten.
Du är osäker på ett eller flera räknesätt
Kan göra beräkningar i alla fyra räknesätten
Problemlösning
Hur väl du kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
Du har svårt att tolka och lösa problem stora tal i ett, flera eller i blandade räknesätt.
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i: - addition - subtraktion - multiplikation - division - blandade räknesätt Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: