Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 3abc

Skapad 2016-08-18 13:17 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Laborativ NO
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och intresse att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förståelse för hur man kan använda naturvetenskapliga arbetsmetoder. I arbetssättet ingår att göra systematiska undersökningar, utveckla kritiskt tänkande, träna sig i att argumentera, samt bekanta sig med naturvetenskapliga begrepp.

Innehåll

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att använda oss av Dino som är ett NO-material från Skolverket.
Vi kommer att göra undersökningar och försök och diskutera det i grupp. Vi har valt ut följande laborationer och undersökningar från Dino.

Gungbrädan.
Förmågan att beskriva och förklara:
Åka bil
Åka rutschkana
Hur kan man känna doften av parfym i rummet?
Vad händer under glasen
Ljuset brinner
Äta eller ätas?
Köpa läsk

Utöver dinomaterialet kommer vi även att arbeta med 
magnetism, ledningsförmåga och luftens egenskaper. 

Vi kommer även arbeta med olika kemi-experiment utifrån Bertas experimentbok där man får följa draken Berta i skönlitterära texter med påföljande uppgifter för eleverna att utföra. 
 

 

Mål


Målen med NO undervisningen är att väcka och bejaka din nyfikenhet för NO ämnet. Du skall kunna göra enkla undersökningar och använda de rätta begreppen när du förklarar och drar slutsatser i gruppdiskussioner. 

 
      

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Avsnitt 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: