Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: Fannys hemliga mening med livet

Skapad 2016-08-18 13:23 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Genom gemensam läsning av boken "Fannys hemliga mening med livet" analysera texten och urskilja budskap. Repetera skrivregler och utöka ordförrådet.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Vi ska lära oss att urskilja texters budskap och syften. Träna läsning för att få upp flytet och öva läsförståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:


Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisning – detta kommer vi att arbeta med:Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Hur kommer vi att arbeta och vad kommer att bedömas?

Vi kommer att läsa boken tillsammans. Efter varje kapitel ska du svara på följande frågor:

 

Kapitel 1

1.  Vad betyder citatet på s 2? Hur tolkar du innebörden?

2. Varför är det så som citatet på s 17 säger?

3. Hur vet man vad man mår bra av?

4. Vad betyder det att det gör ont att leva ibland?

5. Finns det regler för hur man ska vara? Är det bra eller dåligt?

6. Vad händer om man inte följer de reglerna?

7. Vem är det som har satt upp dessa regler?

8. Fanny säger att hon inte gillar sig själv. Gillar du dig själv? Motivera ditt svar. Om du svarar nej på frågan; vem/hur skulle du vilja vara?

9. Fanny vill gå in på lärarrummet och slå näven i bordet för att berätta vad som försiggår. Tycker du att vi lärare ser för lite?

 

Kapitel 2

 1. Vad vill bilden på s 25 visa? På vilket sätt anknyter den till texten?
 2. Hur skulle du reagera om du såg två killar hålla varandra i handen i skolan – av den anledningen att de faktiskt är kära i varandra?
 3. Varför tror du att du skulle reagera som du gör?

 

Kapitel 3

 1. Varför tror du att Fanny inte vinkar tillbaka till Tomas (s 30)?
 2. Fanny säger på s 31 att hon vill att föräldrarna ska låta henne vara ett barn, men i nästa mening vill hon inte det. Det finns andra exempel på samma sida. Hur går det ihop? Vad menar hon, tror du?
 3. Varför tror du att Fanny är rädd (s 32)?
 4. Fanny är inte ärlig mot veg-Ulrika när hon frågar om hon sminkat sig för mycket. Hur skulle du ha svarat?
 5. Vad är meningen med livet för dig?

 

Kapitel 4

 1. Hur tror du att Fanny känner inför den misslyckade rymningen? Motivera.
 2. Tror du att det bara är Fanny i sin klass som känner att hon är annorlunda och ensam?
 3. Gustav måste ”köpa” sina kompisar. Är det rätt att köpa sina kompisar? Motivera ditt svar. Tror du att det är vanligt? Vet du någon som köper kompisar (du behöver inte namnge)

 

Kapitel 5

 1. Vad anser du om Fannys tolkning av Mange (s 52)? Kan den stämma?
 2. Hur tror du det kommer sig att Fanny och Tomas ibland önskar att de var av motsatt kön (s 55)?

 

Kapitel 6

 1. Fanny skriver i sin dagbok vad som är meningen med livet. Håller du med henne? Motivera.

 

Kapitel 7

 1. Vad tycker du om slutet på berättelsen?

 

Din samlade dokumentation kommer jag sedan att bedöma. Jag bedömer hur du tolkar och analyserar boken vi läser. Din förmåga att följa språkliga strukturer och hur du uttrycker dig bedöms i din samlade dokumentation. Samt att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning korrekt.

Detta visar du genom att samla ord och begrepp i din begreppsbank som du förklarar och visar att du förstår. Du visar i din enskilda reflektion kring det vi läser att du kan urskilja budskap, tema, sammanhang osv.

I din karaktärs- och miljöbeskrivning visar du att du kan tolka bildspråk.

I din enskilda analys bedöms din analys av boken och hur du utskiljer budskapet.

I din recension visar du att du kan följa språkliga normer, använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning korrekt.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk åk 7-9, Floda

Förmåga

att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
F
E
C
A
lästeknik
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
analys
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
analys
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, att söka information från olika källor och värdera dessa,
F
E
C
A
språkbruk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
språkbruk
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
söka, välja ut, sammanställa och värdera
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
söka, välja ut, sammanställa och värdera
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
förstärka texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ge och ta emot respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i tal, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
F
E
C
A
samtala, diskutera och argumentera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

F
E
C
A
resonera om och jämföra språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: