Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP samhällsorienterande ämnen årskurs 2 ht. 2016

Skapad 2016-08-18 13:45 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för samhällsorienterande ämnen under ht. i årskurs 2
Grundskola 2 Religionskunskap Samhällskunskap Geografi Historia SO (år 1-3)

Så här kommer vi att arbeta med de samhällsorienterande ämnena.

Innehåll

Samhällsorienterande ämnen årskurs 2 ht. 2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera, utforska och tolka samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förståelsen för begrepp

 • Använda en tidslinje och förstå innebörden av dåtid, nutid och framtid 
 • Känna till istid och forntid
 • Känna till kontinenternas och världshavens lägen på kartan
 • Kunna sätta ut några länder och platser på kartan som är viktiga för dig

¤ Undersöka och analysera samhälleliga samband och sammanhang samt reflekterar över dessa

 • Få en insikt i istiderna och deras verkningar
 • Kunna inse enkla samband mellan naturens roll och människans möjligheter att överleva

¤ Utveckla förståelse och respekt för andra människor

 • Kunna utöva demokrati i vardagen (ex. klassråd, lekregler och grupparbeten)
 • Få en insikt i mänskliga rättigheter (ex. barnens rättigheter, demokratiska spelregler och lagar)

¤ Utveckla förståelse för olika verksamheter och kulturer

 • Få en insikt om hur det kan vara att flytta inom ett land och mellan länder och varför en del behöver flytta
 • Reflektera kring elevnära livsfrågor
 • Få en insikt i hur det var förr i skolan och vilken roll kristendomen spelade
 • Känna till några religioner och platser för religionsutövning i närområdet

 

 

 

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera och tolka
 • Utforska och analysera
 • Reflektera och värdera
 • Samtala
 • Använda begrepp
 • Söka och värdera information
 • Hantera rättigheter och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Bedömningen redovisas i matris SO Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg ht. 2012 och i texten sammanfattning av i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: