Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Himlakropparnas rörelse

Skapad 2016-08-18 14:18 i Sörviks skola Ludvika
I detta arbete ska vi repetera vissa delar från arbetsområdet Rymden. Du får chans att lära dig mer om himlakroppar, solsystem och galaxer och deras förhållanden till varandra. Vi kommer lära oss varför vi har olika årstider, samt vad som avgör hur långa våra dagar är.
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik

Vad är egentligen en himlakropp? Vad är det som gör att vi har olika årstider, samt hur långa våra dagar är? Det och lite till ska du nu fördjupa dig i

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Du kommer få möjligheten att utveckla din begreppsförmåga, analysförmåga samt din kommunikativa förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet kommer vi koncentrera oss på områdena som rör fysiken och världsbilden. Du kommer få arbeta med att undersöka och dokumentera dina observationer.

Arbetssätt- hur du får visa vad du kan

Du ska samla information kring ämnet genom faktaböcker, film och Internetkällor. Du ska resonera om källans användbarhet.

Med hjälp av informationen du sökt efter ska du skriva en egen faktatext om en naturvetenskaplig upptäckt samt där du med egna ord redogör varför vi har årstider, dygn, månader, år,  dag och natt.

I samband med inlämningen av din text har vi även ett skriftligt prov med frågor utifrån det som ska finnas med i din text. Du kommer att få använda din faktatext för att leta svar till provfrågorna.

Bedömning

Läraren bedöma din förmåga att:


- visa förståelse för sambandet mellan himlakropparnas rörelse och natur- och tidsförändring.

- söka information och resonera om dess användbarhet

- skriva en egen text om en upptäckt i ämnet (utifrån informationen du sökt)

- beskriva himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra (varför vi har årstider, dygn, månader, år, dag och natt.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser

Fy Sv
Himlakropparnas rörelse

Rubrik 1

Kunskapskrav Fysik
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Himlakroppars rörelse
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter
Solur, atomur, satelliter.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Kunskapskrav Svenska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: