Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik/Återbruk

Skapad 2016-08-18 14:21 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 – 6 Geografi Slöjd Matematik Historia
Vi lär oss olika metoder för lappteknik och får samtidigt träning i att anpassa fantasi och föremål till givna begränsade resurser och förutsättningar. Då utvecklar vi vår förståelse för nytta och skäl till återbruk.

Innehåll

Du inspireras av bilder och färdiga föremål i lappteknik. Du söker kanske mer inspiration själv.

Du utgår från tygrester och utvecklar ett föremål utifrån de begränsade resurserna. Du ritar och skapar med text och bild en planering i din slöjdbok, som du diskuterar med pedagogen och ev justerar. Du kan använda flera olika lapptekniksmetoder, randig, rutig, trianglar, blockhusteknik mm. Du ska fundera över vilket uttryck ditt föremål kommer att få med de färger och former du väljer.

Du framställer ditt föremål med maskinsömnad huvudsakligen. Under arbetets gång tränas du i att följa arbetsbeskrivningar och överväga olika lösningar och handlingsalternativ. Du ska sträva efter att själv tänka ut lösningar och presentera dem för pedagogen.

Det färdiga föremålet utvärderas i Unikum och uttrycket som blev diskuteras i gruppen och dokumenteras.

Tillsammans diskuterar vi varför man återbrukar och hur olika förutsättningar ser ut på jorden. Vi gör också en tillbakablick i tiden för att jämföra nu och då. I samband med detta  tittar vi  också på andra typer av återbruksföremål.

 

I väntetid ska du pröva andra hantverkstekniker som stickning, virkning, krokning etc för att öka dina kunskaper om vilka tekniker som finns. Dina erfarenheter ska dokumenteras i din lärlogg på Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Hi Ma Sl Ge
Ämnesmatris textilslöjd 4-6 läsåret 16-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: