Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-08-18 14:21 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Viket är skogens största djur? Får man tälta var man vill? Vad menas med bytesdjur?

Innehåll

Syftet med kapitlet är att eleverna ska känna till att det finns olika typer av skog i vårt land.

De ska veta hur nedbrytning går till i skogen och kunna ge exempel på näringskedjor i skogen. Eleverna ska känna till några vanliga djur och växter som finns i skogen och kunna förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur.

De ska också veta att vi planterar skog och att skogen är en naturresurs. De ska kunna ge exempel på vad vi använder skogen till, och veta att vi har ansvar när vi använder den.

Eleverna ska också veta vad som menas med allemansrätten.

 

 

När du har jobbat med det här kapitlet ska du:

 • Veta vad som menas med lövskog, blandskog och barrskog.
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar.
 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen. 
 • Känna till några bytesdjur och rovdjur.
 • Veta vad människan använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

 Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta med boken koll på NO
 • Vi kommer att gå ut i skogen och se hur den ser ut i vår närmiljö
 • Diskussioner om egna erfarenheter av skogen och vad vi använder skogen till
 • Se faktafilmer 

 

Bedömning:

Jag kommer kontinuerligt att bedöma ditt arbetar både enskilt och i grupp.   

Vi kommer att avsluta perioden med en gruppuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Du är på väg
Kan
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: