Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-08-18 14:31 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematisk metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Du ska kunna

 • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • Använda dig av sambandet mellan andel, delen och det hela för att lösa vardagliga problem
 • Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • Jämföra andelar
 • Utföra beräkningar med ränta och räntesats
 • Värdera lösningsmetoder
 • Använda dig av matematiska begrepp

 

Begrepp

 • Andelen, delen och det hela
 • Täljare och nämnare
 • Bråkform, decimalform och procentform
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Avrundning
 • Procentenhet
 • Ränta
 • Räntesats

 

Arbetssätt

 • Genomgångar, gemensamma uppgifter, matematiska resonemang och eget arbete.

 

Bedömning

Bedömningen avser 

 • Begrepp - Hur väl du kan förklara och använda matematiska begrepp
 • Metod - Hur du väljer och använder metoder för att lösa rutinuppgifter och problem
 • Kommunikation och resonemang - Hur väl du visar din matematiska förståelse både muntligt och skriftligt

 

Bedömningen grundar sig på

Gemensamma aktiviteter - ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i samtal, föra och följa matematiska resonemang.

Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och lösningar.

Diagnoser och prov.

Matriser

Ma
Bråk och procent

insats krävs
godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: