Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 3 Chapitre 1

Skapad 2016-08-18 14:45 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

När du ger dig ut på en resa i ett fransktalande land är det bra att kunna förstå när någon beskriver vägen för dig. Och kanske ser du så fransk ut att du själv blir ombedd att lämna en vägbeskrivning!?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig ge och följa en vägbeskrivning. Du ska också lära dig hur du skriver och berättar om din framtid.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Innehåll

Arbetsområdet handlar om att vara på resa. Du kommer lära dig mer om olika transportmedel och att fråga efter vägen när du väl kommer fram och för att klara detta kommer du bland annat lära dig olika sätt att ställa frågor på. För att utveckla ditt språk kommer du också lära dig de oregelbundna verben prendre och savoir, negationer, imperativ och possessiva pronomen. Avslutningsvis skriver du om en resa eller annan aktivitet som du ska göra i framtiden.

Genomförande

Under arbetsområdets gång kommer du på olika sätt öva på att lyssna, läsa, tala och skriva. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Redovisning

Du visar vad du kan på de läxförhör vi gör under arbetets gång och i den text du lämnar in samt det förhör du gör i slutet av arbetsområdet.

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

1
2
3
Förståelse:
Lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Visa förståelse
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Produktion:
Tala
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: