Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Djur och växter i närmiljön.

Skapad 2016-08-18 14:50 i Öjersjö Storegård Partille
Vi kommer att lära oss några vanliga djur och växter i vår närmiljö.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vad är det för djur?

Vad är det för växt?

Hur sorteras och grupperas olika arter?

Hur undersöker och dokumenterar vi det vi ser?

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med området är att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och att skapa nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar och lär oss om några vanliga djur i vår närmiljö.
 • Vi arbetar och lär oss om några vanliga växter i vår närmiljö.
 • Vi lär oss sortera och gruppera olika växter och djur.
 • Vi lär oss om Carl von Linné. 
 • Vi gör undersökningar och observationer i vår närmiljö.
 • Vi dokumenterar och jämför våra undersökningar.
 • Vi har lektioner i skolskogen.
 • Vi ser på filmer om växter och djur.
 • Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att aktivt delta i diskussioner och genomgångar samt att göra de uppgifter som ges inom området.

Matriser

NO
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan några vanliga växter.
Mål
Du kan några vanliga djur.
Mål
Du kan sortera och gruppera några vanliga växter och djur.
Mål
Du kan göra enkla undersökningar och observationer i naturen.
Mål
Du kan dokumentera dina observationer och undersökningar
Mål
Du kan samtala om dina dokumentationer med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: