Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass årskurs 2

Skapad 2016-08-18 14:52 i Skolan Lär Grundskolor
Åk 2 Kollaskolan Lärare: Carolina Bruhn, Anneli Eriksson och Charlotta Westerlind. Hela detta läsår kommer vi arbeta med "En läsande klass" för att öka elevernas läsförståelse. Arbetet bygger på fem strategier som är viktiga för att vi ska förstå och bearbeta texter.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Hela detta läsår kommer vi arbeta med "En läsande klass" för att öka läsförståelsen. Det ska vi göra med hjälp av fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter. De fem läsfixarna är spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. När man behärskar alla läsfixarna är man en stjärnläsare.

Innehåll

Syfte (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Lärandemål

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig att...

...förutse vad olika texter handlar om

...reda ut vad nya ord och uttryck betyder

...sammanfatta det viktigaste i texterna vi läser

...fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser

...ställa frågor om texterna, finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna

Bedöming

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du kan...

...förutse vad olika texter handlar om

...reda ut vad nya ord och uttryck betyder

...sammanfatta det viktigaste i texterna vi läser

...fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser

...ställa frågor om texterna, finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna

Kunskapskrav i åk 3 (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: