Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Media, First Section

Skapad 2016-08-18 14:53 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Wings red - The Media -
Grundskola 8 Engelska

Section 1 handlar om media och vi kommer att läsa texter om dagstidningar, veckotidningar och TV-program i den engelskspråkiga delen av världen. Vi kommer även att diskutera och läsa om reklam och hur det påverkar oss.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Gemensamt i klassen kommer vi att lyssna på texter, läsa texter, göra hörövningar och diskutera olika teman inom ämnesområdet

I grammatiken går vi igenom och tränar på följande moment:
- pågågende och enkel form i presens.
- Komparation av adjektiv
- Preposition + ingform

 Ni kommer också att få läsa autentiska nyhetsartiklar och titta på engelsktalande nyhetsinslag för att träna er förmåga att förstå engelska i både tal och skrift. Vissa gör vi gemensamt men ni kommer också att få välja själva och söka på internet.

Under arbetsområdet kommer vi också att ha ett ämnesövergripande projekt, där ni kommer att få skriva manus till ett nyhetsprogram som ni sedan filmar.

I veckoschemat (kommer att finnas i klassbloggen) ser du vad vi jobbar med mer detaljerat lektion för lektion. Får du tid över så finns det stort utrymme att välja texter och uppgifter på egen hand. I workbook kan du träna ytterligare på de olika förmågorna och uppgifterna är uppdelade enligt följande: words and phrases, reading, speaking, writing, listening.

Ni får läxa vid behov.

 Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • visar förståelse av de texter ni läser och de hörövningar vi gör
 • skriver en insändare (enskilt)
 • du skriver ett manus till en nyhetssändning (i grupp)
 • deltar muntligt i nyhetssändning som ni filmar
 • deltar muntligt i diskussioner och frågor kring olika texter och nyhetsartiklar

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov v. 42 där följande delar kommer att ingå:
Läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap, grammatik och fri skrivuppgift

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Förstå tal
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förstå text
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
formulera sig i skrift
.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: