Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-08-18 15:03 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Musik
...

Innehåll

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll

 

¤ sjunga unison sång i olika former och genrer

¤ sjunga i kanon

¤ förstå och använda musiksymboler, tecken och uttryck som används inom musiken

¤ prova på olika instrument

¤ sjunga och samtala om musik som har med våra svenska traditioner och högtider att göra

¤ sjunga och samtala om nordiska barnvisor samt jämföra dem med de svenska

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

¤ delta i sånger 

¤ känna igen musiksymboler

¤ klappa ramsor

¤ tillsammans med andra prova på att spela och hålla takten vid en enkel sång

¤ förklara vad en psalm och en nationalsång är samt delta i sångerna

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom observationer, samtal och gemensamma aktiviteter.

Se bedömningsmatris i musik.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: