Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen ht-16

Skapad 2016-08-18 15:10 i Surteskolan Ale
Nu ska du få lära dig mer omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Nu tar vi en tur ut i världen med hjälp av karta och jordglob!

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever
Kunna vara med och diskutera olika händelser i världen
Kunna använda och förstå kartan över skolan

Arbetssätt

Du kommer att få

titta på filmer
rita egna kartor
jämföra karta och jordglob
använda google earth
lära dig om världsdelarna och världshaven
lära dig om hur barn lever i olika delar av världen
diskutera nyheter från olika delar av världen
läsa faktatexter om världen
skriva texter
lära dig om barnens rättigheter

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- att du kan förstå hur en karta fungerar
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen med hur du lever i vårt land

Matriser

SO
Kartan och världen

Rubrik 1

Nivå 1
Jag lyssnar mest på vad de andra säger.
Nivå 2
Jag berättar lite och kommenterar vad en del säger.
Nivå 3
Jag är aktiv och ställer frågor som hör till ämnet.
Aspekt 1
Jag kan i en grupp prata om hur barn lever i andra länder och jämföra med hur jag lever. *jag säger vad jag tycker *jag kommenterar vad andra tycker *jag ställer frågor

SO
Kartan och världen

Rubrik 1

Nivå 1
Jag är på väg att kunna.
Nivå 2
Jag kan men känner mig lite osäker.
Nivå 3
Jag kan och känner mig helt säker.
Aspekt 1
Jag kan med hjälp av karta eller jordglob beskriva var världsdelarna ligger och vad de heter.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp av karta eller jordglob visa var en del platser finns som är viktiga för mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: