Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsförståelse, studieteknik

Skapad 2016-08-18 15:28 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F – 8
Under v. 34-38 kommer vi att läsa boken " Afrodite och döden". Innehållet kommer vi tillsammans diskutera och du ska skriva loggbok under tiden du läser. Vi kommer också att arbeta med att hitta nyckelmeningar/ ord i faktatexter.

Innehåll

 

Detta ska vi arbeta med under v.34-39

Syfte

Följande förmågor ska du träna när du arbetar med det här arbetsschemat:

 • läsa och analysera skönlitteratur och faktatexter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 • Träna att läsa för att förstå, tolka och analysera texter. Läsa skönlitteratur för ungdomar.
 • Träna att skriva olika typer av texter.
 • Träna bearbetning av egna texter till innehåll och form.
 • Träna på att ge och ta emot respons på texter.
 • Arbeta med hur man sovrar i en stor informationsmängd och pröva källors trovärdighet.

Kunskapskrav

 • Du ska kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
 • Du ska kunna göra sammanfattningar av olika texters innehåll.
 • Du ska utifrån egna erfarenheter tolka och se budskap i texter samt kunna beskriva egna tankar kring det lästa.
 • Du ska kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Du ska visa grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du ska efter respons utveckla dina texter.
 • Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från flera källor och föra resonemang kring informationens och källornas trovärdighet.

Bedömning

Uppgifter som bedöms:

 • Loggboken av ” Afrodite och döden ”.
 • Deltagandet i klassdiskussioner kring boken.
 • Din egna faktatext om Jack London. Du ska också redovisa din arbetsgång. Viktigt att du skriver din slutuppsats med egna ord.
 • Sammanfattningen om ” Dolda meddelanden ”.  

 

Arbetsschema

 

Vecka

Läsa

    Studieteknik

Övrigt

34

Läsa boken           " Afrodite och döden ". Loggbok skrivs varje vecka. Klassdiskussioner.Läst t.o.m. sid. 40

 Diskussioner och arbetsuppgifter i olika studietekniker och lässtrategier.

 

Kunskapskrav – koppling till de uppgifter som vi arbetar med.

35

Läst t.o.m. sid. 81

 

 

36

Läst t.o.m. sid. 120

 

 

37

Läst t.o.m. sid. 158

Lämna in uppgifterna.

 

38

 

 

 

Läst t.o.m. sid. 192. Lämna in loggboken.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter: Att läsa och söka efter det viktiga (text: Dolda meddelanden)

Att hämta fakta ur flera källor (text: Jack London)

 

Uppgifter

 • Boken "Afrodite och döden"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: