Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-08-18 15:36 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang

 Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Detta ska du kunna:

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och kunna växla mellan dem.

 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem.

 • Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare.

 • utföra beräkningar med ränta och räntesats.

Några viktiga ord/begrepp

Andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, procentenhet, ränta, räntesats

 Bedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Skriftligt prov

 • Problemlösningsuppgift

 

Matriser

Ma
Bråk och procent

Insats krävs
E
C
A
begrepp
Metoder
kommunikation
Problemlösning

Ma
Matematik åk 7-9, Britsarvsskolan

Matematik

E
C
F
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet. Du bidrar till förslag på matematiska modeller.
Du löser problem på ett fungerande sätt. Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder. Du ger förslag på matematiska modeller som efter viss bearbetning kan användas.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt. Du ger förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt. Du ger förslag på matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Du beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt. Du beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Du väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Du för och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt. Du kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt. Du kan motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar. Du kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
Kommunikation
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
Din redovisning går att följa men vissa delar kan saknas. Du försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll.
Din redovisning är tydlig. Du använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Din redovisning är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg. Du använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: