Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project USA

Skapad 2016-08-18 15:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi fördjupar oss i och lär oss mer om några delstater i USA.
Grundskola 8 – 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning, talad engelska och texter från olika medier, sånger, muntlig och skriftlig information.
 • Samtal och diskussioner, muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner, olika sätt att bearbeta egna framställningar

Konkretisering

 • Läser texter om USA
 • Arbetar med en fördjupningsuppgift
 • Redovisar ett område muntligt
 • Arbetar med en skriftlig slutuppgift

Undervisning

 • Läser, lyssnar, pratar och skriver om USA
 • Arbetar med Google Drive
 • Fördjupar dig i ett område
 • Redovisar ett område muntligt
 • Skriver om ett reseminne, som avslutning av temat.

Bedömning

 De områden som bedöms är skriftlig och muntlig förmåga. Bedömningen sker i en matris i Unikum.

Matriser

En
Skriftlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig framställning - innehåll
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt.
Skriftlig framställning– grammatik
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa förstör kommunikationen och gör din text svårbegriplig.
Du gör en del grammatiska fel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt.
Du gör en del grammatiska fel, men din text har ändå ett visst flyt.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din text ett bra flyt.
Skriftlig framställning - stavning
Du gör så pass många stavfel så att de stör kommunikationen och gör din text svårbegriplig.
Du gör en hel del stavfel, men man kan ändå tyda vad du menar.
Du gör en del stavfel.
Du gör så gott som inga stavfel.

En
Muntlig framställning (eng)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: