Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maten, en väg till våra rötter.

Skapad 2016-08-18 15:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi ska lära oss om traditionella och typiska maträtter samt matprodukter som ursprungligen kommer från spansktalande länder.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Eleverna ska lära sig om de viktigaste råvaror för exportnations från spansktalande länder: hur de kommer till, vilka bearbetnings proceser de går igenom och hur de används i den traditionella matlagningen samt om typiska och traditionella maträtter från spansktalande länder.

Innehåll

Arbetsformer och arbetsätt

Lärarled undervisning och genomgångar, enskilt arbete, grupparbete, högläsning, tystläsning, skrivning / rangordning av kvalitén på texterna, respons lärare-elev och elev-elev med bearbetning av texterna utifrån responsen, självvärdering, filmvisning, eTwinning, hemuppgifter.

Uppgifter

Eleverna ska:

- Forska om råvaror från ett spansktalande länd och skriva ett rapport.

- Genomföra två muntliga redovisningar om temat (se separat planering).

- Skriva och översätta ordlistor som handlar om mat från modersmålet till svenska och tvärtom.

- Gör en lista om typiska maträtter från ett spansktalande land.

- Skriv olika matrecept på modersmålet och svenska.

- Läsa texter som handlar om temat (både tyst och högläsning)

- Titta på korta filmklipp som handlar om matkultur från spansktalande länder.

- Samtala kring temat.

 - Delta i de olika aktiviteter som ska genomföras i klassens Sites och eTwinning. 

- Läsa skönlitteratur (se separat planering)

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Bedöming:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Samtala på modersmålet.

- Skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter.

- Muntlig redovisa på modersmålet om de angivna teman.

- Använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift.

- Tillämpa genomgångna grammatik, skriv- och stavningsregler i dina texter.

- Läsa olika typer och texter på modersmålet.

- reflektera om kvalitén av din egen muntlig och skriflig produktion

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: