Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-08-18 19:12 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Kroppens organsystem och hur de samverkar med varandra
Grundskola 8

Människokroppen - organsystem

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Lära sig hur organ i människokroppen är uppbyggda och fungerar, samt hur organsystem samverkar. 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Göra laborationer och skriva labbrapporter samt kunna resonera om människokroppens byggnad och funktion.


 

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att arbeta med kroppens organsystem;muskler, skelett och leder,sinnesorgan,nervsystemet, matspjälkning,cirkulation, utsöndring samt huden och hormoner.

Kopplingar till läroplan

  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Dokumentation


Eleverna redovisar sina undersökningar med att skriva labbrapporter.

Diskussion och redovisning av ett organsystem i grupp. 

Skriftligt prov

Uppgifter

  • Skelett, muskler och leder

Matriser

Människokroppen

Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan ännu inte samtala om och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver inte några tänkbara slutsatser.
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och då dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier om människokroppen
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och kunna beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att förklara och visa på samband mellan dessa, t.ex. cellandningen med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet och kan förklara och visa på samband mellan dessa som t.ex. att beskriva cellandningen med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika yttre faktorers påverkan på människokroppen.
Du har ännu inte visat att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa.. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har visar enkelt att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa genom vår livsstil. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har förståelse för och kan föra ett utvecklat resonemang om att din livsstil kan inverka på människans hälsa.Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har god förståelse för och kan föra välutvecklade resonemang om att din livsstil kan inverka på människans. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: