Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och bedömningsmatris för Krafter

Skapad 2016-08-18 20:26 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Fysik Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 Fysik
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

 • eleven ska kunna ge många exempel på krafter,
 • eleven ska kunna ge exempel på vardagliga situationer där kraftbegreppet är användbart, inte minst när det gäller den egna kroppen,
 • eleven ska kunna relationen mellan massa och tyngd,
 • eleven ska kunna friktionens inverkan i olika sammanhang,
 • eleven ska kunna hur ett föremåls stabilitet beror på tyngdpunktens läge i förhållande till stödytan,
 • eleven ska känna till att krafter alltid uppträder parvis,
 • eleven ska kunna hur hävstänger fungerar i natur och teknik.

Koppling till Lgr 11, Syfte och det centrala innehållet.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVSINING OM:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.

DETTA SKA BEDÖMAS - se matris!

Matriser

Fy
Bedömningsmatris för Krafter

NATURORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KRAFT OCH MOTKRAFT
Identifierar vanliga krafters ursprung och riktning. Kan mäta kraften med hjälp av en dynamometer.
Redogör för hur man kan ange en krafts storlek och riktning med en pil. Redogör för sambandet mellan massa och tyngd och för enheterna kilogram och Newton.
Ger egna exempel på kraft och motkraft.
Redogör för vad som menas med kraft och motkraft.
FRIKTION
Nämner några sammanhang där friktionen har betydelse.
Redogör för hur man i några sammanhang söker öka respektive minska friktionen.
TYNGDPUNKT
Hittar tyngdpunkten hos ett föremål med enkel symmetrisk form.
Redogör för vad som menas med stödyta.
Redogör för hur man kan hitta tyngdpunkten hos ett föremål med oregelbunden form.
HÄVSTÅNGSLAGEN
Redogör för hävstångslagen som en ju-desto-relation.
Redogör för hävstångslagen i matematisk form i enkla situationer.
Använder hävstångslagen i sammansatta situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: