Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS-tema

Skapad 2016-08-18 21:21 i Stora Högaskolan Stenungsund
Vi kommer under två veckor att lära oss mer om OS.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa Matematik SO (år 1-3) Engelska Svenska Musik NO (år 1-3)

Vi kommer under två veckor lära oss mer om OS. Du kommer bland annat få veta mer om tävlingens historia, varför den olympiska flaggan ser ut som den gör. Du kommer att få testa på olika idrotter som finns med i OS.

Innehåll

Mål i läroplanen

Arbetet är tematiskt där svenska, SO, NO, matematik, engelska, bild, musik och idrott ingår.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Bedömning

Efter temat ska du kunna:

 • Berätta något om de olympiska spelen som t.ex. att det började i Grekland för länge sedan.
 • Känna igen den olympiska flaggan och berätta något om den.
 • Berätta utifrån ett stapeldiagram hur många medaljer Sverige tog.
 • Visa var på världskartan de olika världsdelarna ligger samt peka ut något stort hav.
 • Ge något exempel på regler och varför det är bra att ha regler.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: