Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik period 1

Skapad 2016-08-18 21:30 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Vi arbetar främst med bråk på olika sätt och sambandet mellan bråk, decimaltal och procenttal. Vi arbetar också vidare med de fyra räknesätten.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med under period 1

Under den första perioden i matematik kommer vi främst att arbeta med bråk och tal i decimalform t ex avläsa, jämföra och storleksordna dem, deras användning i vardagliga situationer och samband bråk-decimaltal-procent.

Vi kommer också fortsätta träna oss i att utföra beräkningar med de fyra räknesätten, skriftliga metoder, överslagsräkning, rimlighet samt att använda miniräknaren. 

Undervisningen kommer innefatta:

  • genomgångar
  • praktiska övningar och spel
  • grupparbete
  • enskilt arbete

 

Kursplanens mål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

.. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

.. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

.. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Detta kommer att bedömas

-dina kunskaper utifrån "exit-notes", "kontrolluppgifter" och andra små diagnoser under arbetets gång

- ditt arbete under lektioner såväl praktiskt som teoretiskt

-din medverkan i diskussioner

Mer konkret om vad som kommer bedömas: Din förmåga att..

  • ..tydligt visa och berätta hur du har löst en uppgift eller en matematikutmaning
  • .. klara rutinräkning med de fyra räknesätten
  • ..avläsa bilder av bråk, läsa och skriva dem (t ex 1/2, 1/4)
  • .. jämföra och storleksordna tal i bråkform och decimalform
  • .. omvandla bråk till tal i decimalform eller procent och tvärtom
  • .. beräkna 10 %, 25% .. av det hela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: