Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2016-08-19 07:37 i Snöstorpsskolan Halmstad
Eleverna får utifrån temat "superhjältar" arbeta med fantasi, självkänsla och samtidigt utveckla sitt skrivande.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Höstterminen startar igång med arbetsområdet "superhjältar" där vi under några veckor kommer skapa våra egna superhjältar och låta vår fantasi flöda. Vi kommer diskutera vad som räknas som en hjälteinsats och vad en god gärning innebär för oss.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna förklara vad det innebär att göra en god gärningar och motivera varför man ska utföra sådana

- Kunna beskriva en superhjälte

- Kunna skriva en text med fungerande stavning och skiljetecken

- Kunna bearbeta texten med hjälp av respons

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Skapa egna superhjältar
 • Diskutera vad en superhjälte är för dig
 • Ha genomgång om skiljetecken
 • Skriva en faktatext om våra superhjältar
 • Skriva en berättande text om våra superhjältar och deras goda gärningar
 • Bearbeta texten med hjälp av lärarrespons samt kamratrespons

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

 • Vara delaktig i diskussionen
 • Kunna skriva en faktatext
 • Kunna skriva en berättande text med punkt, stor bokstav och utropstecken
 • Kunna ge kamratrespons på någons berättelse

Mer än godtagbara kunskaper:

 • Föra diskussionen framåt
 • Kunna skriva en faktatext utan egna åsikter
 • Kunna skriva en berättande text med punkt, stor bokstav, utropstecken och talstreck

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: