Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Popup-böcker

Skapad 2016-08-19 08:00 i Jörlandaskolan Stenungsund
Du kommer att genom flera uppdrag lära dig olika tekniker som används i en "popup-bok"
Grundskola 4 – 6 Teknik
...

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Du ska tillverka en egen popup-bok
Du få lära dig olika tekniska lösningar som du kan använda dig ut av när du ska tillverka din bok
Du ska lära dig om olika tekniska uppfinningar

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna:
-tillverka en popup-bok som innehåller olika tekniska lösningar (in- och utbuktningar, dragbara remsor, öppningsbara flikar, bilder som roterar och bilder som fjädrar)
-ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur delarna samverkar.
-göra dokumentationer av arbetet  med skisser och modeller.
-tänka på vilka fördelar/nackdelar olika lösningar kan ha för min bok.
-redovisa din bok.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Hur ska jag visa att jag kan?

När du är klar med din popup-bok kommer din lärare bedöma om jag:
-kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur olika delar samverkar.
-kan genomföra konstruktionsarbeten genom att pröva mig fram.
-kan göra fysiska modeller (in- och utbuktningar, dragbara remsor, öppningsbara flikar, bilder som roterar och bilder som fjädrar)
-kan dokumentera med hjälp av skisser eller modeller.
-redogöra för vilka fördelar/nackdelar de olika lösningarna har.
-har skrivit faktatexter som passar ihop med mina tekniska lösningar.
-har redovisat muntligt och hur det gick.
-lyckats med att tillverka en popup-bok (helhetsintrycket)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: