Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-08-19 09:12 i Backa skola Tanum
Kroppens organ och dess funktioner
Grundskola 5 Bild

Här får du lära dig om kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer.
Vi läser, ser på filmer, gör enkla experiment, pratar och diskuterar om människokroppen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Genom undervisningens ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom att lyssna, se läsa och
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för ökad förståelse

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer under 3-4 veckor att arbeta med kroppen.Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen(begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har
 • berätta om matens väg genom kroppen
 • prata om vikten av att äta bra kost
 • lära dig om andning, blodet, hjärtat, kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • lära dig om muskler och skelett

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få  visa att du kan olika begrepp om bl a matens väg, andning, rening och skelettet muntligt och skriftligt både enskilt och i grupp.

Vi kommer att ha diskussioner om vad som är bra kost och hur viktig den är för kroppen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: