Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Glunten ÅK 6-9

Skapad 2016-08-19 10:16 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Denna pedagogiska planering omfattar de olika moment vars huvudsyfte är att ge eleverna en erfarenhet och utveckling i de blandade rörelsemomoenten som främjar exempelvis motorik, styrka och smidighet.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Terminsplanering Idrott och Hälsa.

Innehåll

Syfte (Utifrån Lgr 11)

Den fysiska aktiviteten och strävan efter en hälsosam livsstil är grundläggande för människans allmänna välbefinnande. De positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har en stor betydelse för den fysiska aktiviteten hos oss senare i livet. Att redan i skolåren erhålla färdigheter och kunskaper om idrott och hälsa är en stor tillgång både på individuella nivå, och för samhället i stort. 

Undervisningen inom ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ges möjligheten att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara både fysiskt aktiv och ute i naturen. Genom undervisningen i ämnet ska eleven möta olika typer av aktiviteter och utmaningar. Här ska eleven även ges möjligheten att utveckla kunskaper om vad som påverkar den egna fysiska förmågan och hur ett fysiskt aktivt liv kan påverka den generella hälsan genom livet.

Konkretisering av målen utifrån Lgr 11

Eleven,

• deltar och leker olika lekar samt utför oliak idrottsliga moment
• rör sig i takt till musik
• behärskar olika motoriska grundformer i kombination med olika redskap deltar i laglekar/aktiviteter och samarbetar
• deltar i samtal och sätter ord på sina upplevelser
• deltar i uteaktiviteter under olika årstider och känner till och agerar efter allemansrätten.

Innehåll

Under höstterminen 2019 kommer vi att arbeta med aktiviteter utomhus. En del av utomhusperioden kommer vara fokuserad på orientering, men även på lekar, samarbete och motoriska grundformer.

Under vårterminen 2020 kommer vi att arbeta med de motoriska grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, orientering och friidrott. Vi kommer även gå igenom första hjälpen och skadehantering (Hur vi kan förebygga skador genom träning och hur skador kan hanteras på ett så bra sätt som möjligt)

Vi lägger vikt vid att eleverna ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll samt en förförståelse för hur skador av olika slag kan förebyggas genom fysisk aktivitet. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå regler samt träna upp en grundkondition för att orka delta aktivt både på idrotten och andra skolämnen. Vi lägger även vikt vid att eleverna får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa.

Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

Bedömning

• Förmågan att delta i lekar, spel och idrotter
• Förmågan att röra sig till musik och i dans
• Förmågan att utföra motoriska grundformer
• Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter
• Förmågan att samtala om sina upplevelser av fysisk aktivitet
• Förmågan att ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador
• Förmågan att visa ledarskap och leda en grupp elever samt planera och utföra en egen lektion, själv eller i grupp

Uppgifter

 • Uppgift inom Hälsa

 • Idrottsuppgift om Hälsa

 • Uppgift inom Hälsa

 • Ledarskap - Hålla egen lektion

 • Varför progression?

 • Case-uppgift - Träningslära

 • Uppvärmning

 • Lektionsplanering

 • Nordisk språkhistoria

 • Träningspass - Planering och genomförande

 • Tråningspass

 • Träningspass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Västra Stenhagenskolan ÅK 6-9

Rörelse

Kunskapskrav för betyget F (Ej godkänt betyg
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Rytmik och Dans
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven inte sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Hälsa och livsstil

Kunskapskrav för betyget F (Ej godkänt betyg
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Planera och sätta upp mål
Eleven behöver hjälp med att sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Kost och hälsa
Eleven kan inte utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven kan inte förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Kunskapskrav för betyget F (Ej godkänt betyg
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför inte friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven är osäker på att orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan inte hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: