Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2. läsår 16/17

Skapad 2016-08-19 11:04 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Det här är planeringen för matematiken i år 2. Här kan du se vad vi ska lära oss och hur det är kopplat till läroplanen. Längst ned finns de baskunskaper som hör till årskursen. Vi fyller i listan under årets gång.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Viktiga begrepp

Addera, subtrahera, term, summa, differens, likhetstecknet, större än, mindre än, fler flest, hälften, dubbelt, jämn, udda, längre, kortare, multiplikation, faktor, produkt, uppställning, växling, talmönster, division, bråk, linje, sida, hörn, kant.

Arbetssätt

Läromedlet vi använder heter "Favorit - matematik" och är ett finskt läromedel. Matteboken är ett av verktygen som hjälper oss att lära matematik, men inte det enda. Många matematiklektioner är i halvklass och då arbetar vi ofta laborativt med konkret material. Vi använder också våra ipads där det finns olika appar/träningsprogram. 

 

Bedömning

På lågstadiet har vi inte några prov som eleverna ska läsa på inför. Ibland använder vi diagnoser för att utvärdera klassens kunskaper inom något område.

Läraren bedömer hela tiden hur väl eleverna har förstått och anpassar undervisningen efter det. I matrisen nedan ser ni de förmågor som eleverna ska ha i slutet av läsåret. Vi klickar i matrisen i slutet av varje termin.

Matriser

Ma
Det här ska vi kunna när vi slutar år 2

Om rutan är grön har jag har visat att jag kan.
Taluppfattning
Ental, tiotal och hundratal
Tal i bråkform (hel, halv och fjärdedel)
Geometri
Klockan (kvartar, hel- och halvtimmar)
Geometriska former (kub, rätblock, klot, cylinder, fyrhörning, kvadrat, cirkel, rektangel och triangel)
Mätning (centimeter och meter)
Volym (liter och deciliter)
Aritmetik
Addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (Huvudräkning)
Addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (Algoritm)
2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikationstabell
Problemlösning
Lösa och konstruera enklare mattesagor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: