Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden

Skapad 2016-08-19 11:09 i Härryda skola Härryda
Du ska få veta varför istiden uppstod och hur den försvann. Du ska också få veta hur Istiden fortfarande påverkar oss och gör sig påmind överallt omkring oss!
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Du ska få veta varför istiden uppstod och hur den försvann. Du ska också få veta hur Istiden fortfarande påverkar oss och gör sig påmind överallt omkring oss!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Du ska få beskriva och förklara vilka spår man kan se efter istiden omkring oss.
Du ska få fundera på hur det fortfarande påverkar oss.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få din information om istiden genom ett faktahäfte, filmer och lärarens berättelser.
Vi kommer att prata om hur vi kan se spår av istiden idag. 
Vi kommer att prata om hur istiden påverkar oss människor idag.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna peka ut och berätta om flera spår efter istiden och hur de uppkommit.
Du ska veta ungefär hur länge sen den senaste istiden var.                                                                                               

Du ska kunna berätta lite om hur folk förr i tiden trodde att spåren uppkommit.

Du ska kunna följande begrepp: isräfflor, flyttblock, jättegryta, rullstensås och landhöjning.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med Istiden under hösten 2016

Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: