Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-08-19 11:42 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 5

I arbetsområdet om medeltiden kommer stor vikt att ligga vid grupparbeten och muntliga presentationer, där alla de fem stora förmågorna på olika sätt kommer att prövas.

Innehåll

Avsnitt 1


Matriser

Matris efter Lgr11s kunskapskrav i historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Betydelsefulla personer under medeltiden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska personer.
Eleven har goda kunskaper om historiska personer.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska personer.
Viktiga händelser som ledde till samhällsförändringar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och levnadsvillkor.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och levnadsvillkor.
Kulturmöten och levnadsvillkor
Eleven kan undersöka och med ett enkelt samband beskriva kulturmöten och levnadsvillkori olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka och med ett förhållandevis komplext samband beskriva kulturmöten och levnadsvillkor i olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka och med komplexa samband beskriva kulturmöten och levnadsvillkor i olika tidsperioder.
Historiska källor
Eleven kan redogöra för någon historisk källa och för ett enkelt resonemang om dess användbarhet.
Eleven kan redogöra för några historiska källor och för ett utvecklat resonemang om dess användbarhet.
Eleven kan redogöra för flera historiska källor och för ett välutvecklat resonemang om dess användbarhet.
Hur historia används idag
Eleven kan med viss säkerhet tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Eleven kan med säkerhet tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Historiska begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Eleven kan välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Muntligt framförande
Eleven förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledening, innehåll och avslutning och viss anpasssning till mottagaren.
Eleven förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledening, innehåll och avslutning och relativt god anpasssning till mottagaren.
Eleven förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledening, innehåll och avslutning och god anpasssning till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: