Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 2 Endlich wieder Schule!

Skapad 2016-08-19 12:02 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vart tycker tyskarna om att åka på sin semester? Spanien? Eller kanske Sverige? Var ligger Bodensjön? Lite geografi och historia och spår efter svenskar.

Innehåll

Detta ska vi göra:

 • läsa om och lyssna på vad några ungdomar gjort på sommarlovet
 • träna ord och fraser
 • arbeta med dialoger räkna från 0 till 100
 • göra en intervju
 • muntligt berätta om en bild
 • använda frågeord
 • lyssna på två pojkar, som gör en cykeltur
 • lite fakta om trakterna runt Bodensjön, geografi och historia

 

Detta ska du kunna:

 • förstå enkel talad tyska
 • ställa frågor och svara på ett begripligt sätt muntligt och skriftligt
 • framföra en dialog
 • berätta till en bild med hjälp av stödord
 • räkneord 0-100
 • använda ein/eine, mein/meine
 • kunna uttrycka vad du tycker om/ inte tycker så mycket om att göra

TEXTBOK

 

1A: vi läser kapitlet och jobbar med uppgifterna 1 och 2 till texten

 

2B: Gör uppgift 1 : vi jobbar i grupper om 3-4 personer där var och en får först skriva minst 5 meningar om sitt sommarlov till en av bilderna. Därefter berättar man om sin bild med hjälp av stödord.

 

2C: Vi går igenom kapitlet och går igenom glosorna ”viktiga ord” till texten.

Basuppgift: att använda glosorna i berättelsen om sig själv

Fördjupningsuppgift (spela upp intervju om Leon)

 

ÖVNINGSBOK

Dessa övningar är obligatoriska:

Övningar till 1A

 • 1     
 • 2
 • 3
 • 4

Övningar till 1B

 • 1
 • 2a + kunna 10 glosor
 • 2b

Övningar till 1C

 • 1
 • 2
 • 3

Övningar till 1D

 • 1 (kunna frågeorden)

FÖRDJUPNING: Övning 3 ”Var har du varit?” s.10 Övning 2 ”Sommar i Frankrike” s.13

Matriser

M2
Tyska ÖG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser
Du talar enkelt och relativ tydligt och försöker använda längre meningar
Du talar tydligt och använder längre meningar
Skriva
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper
Läsa
Du läser delar av enkla texter. Du förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Höra
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget. .
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du säger det på svenska eller engelska
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t ex att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar mig och lyckas oftast slå upp rätt ord
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: