Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet

Skapad 2016-08-19 12:50 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Du kommer under en tid att arbeta med positionssystemet där du tränar på ental, tiotal och hundratal.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med praktiskt material som spel, kortlek, Ipad tex nomp och tiobas material.  Du kommer att kommunicera berätta hur du tänker när du räknar och arbeta i matematikboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Positionssystemet och ental, tiotal och hundratal.

osäker
Jag kan nästan ental,tiotal och hundratal med hjälp av stöttning.
ganska säker
Jag kan ental, tiotal och hundratal med hjälp av stöttning.
säker
Jag kan ental, tiotal och hundratal utan stöttning.
Ental, tiotal och hundratal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: