Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialism och revolutioner

Skapad 2016-08-19 13:08 i Apalbyskolan Västerås Stad
Ett arbete om de stora revolutionerna med ett litet inslag av imperialism.
Grundskola 7 – 9 Historia
En revolution handlar om att det sker stora förändring som påverkar ett helt samhäll, stad, land eller hela världen. I det här arbetet kommer vi att titta närmare på Amerikanska, Franska och Industriella revolutionen. För att förstå dem så kommer vi att börja med imperialismen.

Innehåll

 

Vad ska vi jobba med?  

Vi kommer att jobba med Franska, Amerikanska och Industriella revolutionen. Vi kommer att läsa om hur de uppkom och vad de ledde till. Vi kommer i huvudsak använda oss av materialet i DIgilär men vi kommer även att använda oss av någon/några filmer samt ha diskussioner om olika områden. 

 

Hur kommer vi att jobba med området?

Vi kommer att jobba på flera olika sätt så att ni får flera olika chanser att visa vad ni kan. Vi kommer läsa och svara på frågor, ha gruppdiskussioner samt föreläsning och helklass diskussioner. Det kommer vara viktigt att ni är aktiva i alla delar för att visa så vad ni kan. 

 

Hur kommer området att bedömas? 

Vi kommer att göra bedömningar fortgående på de olika momenten som genomför. Vi kommer även att ha någon form av skriftlig bedömning. Viktigt att tänka på försöka att se samband mellan olika händelser och själv fundera vad det kan fått för konsekvenser. Hur hänger allt ihop? 

 

Filmtips 

Franska revolutionen
Kopiera följande länk och klipp in i adressfältet på webbläsaren: 

 https://photos.google.com/share/AF1QipMQb5vIloDOTd9FDBeVWi56161xV9deaOFaJPsuURxSkS86HyG7-RdvyhW0sT2oTQ?key=VjlwMzNQb1NGcUZQaF9BNXlOTnlHdE0tazV5cmZB

 

Tidsplan 

V. 34

Vi starter upp området och kollar så att alla kommer åt Digilär. Vi kommer att börja med att läsa kapitlet om imperialism för att få lite förförståelse till revolutionerna. 

Läs kapitlet "Imperialism" på Digilär och sedan svara ni på 1,2,3-frågorna (11st) samt fråga 1 & 2 på "uppgifter".

v.35 -37

Amerikanska revolutionen & Franska revolutionen

v.38 -39

 Franska revolutionen& Industriella revolutionen

v.40 

Avslut och kunskapsutvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: