Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gulas teamplan hösten 2016

Skapad 2016-08-19 13:13 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
  • Estetiska lärprocesser

 

Var är vi?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 
 

Beskriv var ni är just nu. Förväntningar, Förutsättningar.

Involvera barnen i den enskilda dokumentationen.

Trygghet, individ och gruppnivå. Rutingenomgång. Förhållningsätt till lärande, barnsyn.

Ställa fram olika former av naturmaterial och bli medveten (vi pedagoger) om syftet. Observera vilket intresse som uppstår.

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på er avdelning?

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för oss i arbetslaget. Beskriv målet/målen så att det blir ett tydligt VART SKA VI?

Formulera ett önskat läge i förhållande till målen.

Koppla målen till läroplanen.

 En gång per termin får varje barn kommentera ett foto från deras enskilda dokumentation.

Bekräfta och se varje individ.

Rutingenomgång 1 gång i veckan. Lathund för vikarier när ordinarie är frånvarande, uppdatera vikariepärmen.

Ställa fram nytt material.

 

 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. Varje vecka ska verksamheten och dokumentationen kunna kopplas till målet/målen. 

Vad behövs för att vi ska uppnå det önskade läget?

Varje barn får möjlighet att sitta enskilt med en pedagog under terminens gång och titta på den enskilda dokumentationen.

På samlingen, på pedagogiska måltider bekräftas individen.  Vi tilltalar barnen vid namn och vänder till individen och samtalar.Vi pratar/sjunger om alla barn på samlingen, de som är näravarade och de som inte är här för dagen

På studiedagen pratar vi igenom rutiner om vad som skall göras och vad var och en har som ansvar i verksamheten tex duka, bädda, vagnen, läsa, samling.

Plocka pinnar med barnen, lägga fram i ateljen och se vad som händer.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: