Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för teamplan Oxleds förskolor hösten 2016

Skapad 2016-08-19 13:13 i Ugglumsledens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
  • Estetiska lärprocesser

 

Var är vi?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 
 

Beskriv var ni är just nu. Förväntningar, Förutsättningar.

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på er avdelning?

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för oss i arbetslaget. Beskriv målet/målen så att det blir ett tydligt VART SKA VI?

Formulera ett önskat läge i förhållande till målen.

Koppla målen till läroplanen.

 
 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. Varje vecka ska verksamheten och dokumentationen kunna kopplas till målet/målen. 

Vad behövs för att vi ska uppnå det önskade läget?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: