Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2016-08-19 13:14 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer att arbeta med boken nyckeln till skatten aktivt nästan varje vecka både i skolan och hemma. Vi kommer att fördjupa oss i boken genom att användas oss av läsfixarna. Läsfixarna är 5 figurer som som ska hjälpa oss att bli bra läsare med god läsförståelse. Dessa 5 figurer heter Spågumman, Detektiven, Reportern ,Cowboyen och Konstnären som har olika funktioner och som ger oss verktyg som underlättar förståelse av texten.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
läsa med flyt.
använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
stava vanligt förekommande ord.
skriva läsligt för hand och på dator.
skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
läsa och förstå enkla faktatexter.
skriva egna faktatexter
återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Använder mig av Nya Språket lyfter bedömningsmaterial.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: