Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taking a stand - Eng 9 HT16

Skapad 2016-08-19 13:26 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Att uttrycka sina tankar och argumentera för och emot något, utifrån texter om olika dilemman. Muntlig träning i år 9.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Practice expressing your opinion, mainly in speaking, but also in writing. Prepare a speech.

Innehåll

Mål

Målet i arbetsområdet är att du ska:

 • läsa och förstå texterna vi arbetar med
 • lyssna och förstå filmklipp eller ljudfiler vi arbetar med
 • öka ditt ordförråd inom området
 • kunna uttrycka din åsikt i skrift
 • kunna uttrycka din åsikt i ett tal

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Arbetets innehåll och arbetssätt

Ämne: Taking a stand - att uttrycka en åsikt

Lyssna och läsa

 • Vi läser och lyssnar på olika typer av texter

Skriva, tala och samtala:

 • Vi övar på att uttrycka våra åsikter i tal
 • Vi övar på att uttrycka våra åsikter i skrift
 • Vi samtalar och diskuterar i grupp kring ämnet

Grammatik och ordförråd:

 • Vi arbetar med att öka vårt ordförråd inom temat
 • Vi uppmärksammar grammatiska strukturer

Reflektera och utvärdera

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

Visa din kunskap - bedömning

I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att uttrycka dig i tal, men även i skrift.

 

 

Matriser

En
Engelska år 7-9

Speech

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i tal
I ditt tal kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I ditt tal kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I ditt tal kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I tal kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I samtal kan du uttrycka sig dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I tal kan du uttrycka sig dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Written Assignment

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i skrift (1)
Språkets precision och ordförråd
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Formulera sig i skrift (2)
Textbindning och struktur
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel "and" och "but". Texten har en bristfällig struktur. (inledning/ styckeindelning/ avslutning)
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver. Texten har en struktur (inledning/ styckeindelning/ avslutning).
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Texten har en tydlig struktur (inledning/ styckeindelning/ avslutning).
Uttrycka sig i skrift
Anpassning till syfte
Texten är tillräckligt anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulera dig med visst flyt och texten är delvis anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och texten är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: