Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för teamplan Oxleds förskolor hösten 2016 avdelning Jord

Skapad 2016-08-19 13:32 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
  • Estetiska lärprocesser

 

Var är vi?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"

Vi är i uppstarten kring och introducera de nya vårdnadshavarna i Unikum så att alla kan tilldela sig informationen som vi lägger ut där.

"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

Vi är i uppstarten att lära känna varandra- både pedagoger och barn.

 

"Estetiska lärprocesser"

Vi presenterar och visar barnen vilket material som finns på vår avdelning då en stor del av barngruppen är ny. Materialet är framme och tillgängligt så att barnen själva fritt kan hämta det material de vill använda i både lek och skapande.

 
 

Beskriv var ni är just nu. Förväntningar, Förutsättningar.

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"

Både vårdnadshavarna och vi ska känna oss bekväma av att använda Unikum och se det som en tillgång samt ett bra verktyg att använda oss utav. Vi vill få barnen mer delaktiga i Unikum, vad som ska hamna där m.m.

"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

Vi ska skapa trygga , inspirerande och lustfyllda mötesplatser för oss barn och pedagoger att mötas i.

Vi vill lära känna varje enskilt barn och sedan se helheten i gruppen. Både i mötet med hela barngruppen och varje enskild individ t.ex skapande projekt såväl enskilt som i helgrupp samt på samling. Vi har varit på utflykt under inskolningen samt planerar  bland annat att gå på grilläventyr där vi lär känna varandra i en miljö utanför förskolan. Vi har märkt en stor skillnad mellan när barnen  interagerar utanför förskolans lokaler i icke färdigställda miljö.

 

"Estetiska lärprocesser"

Barnen ska känna sig trygga samt inspirerade till att ta fram material som inspirerar dem i deras skapande process. Vi ska "backa lite mer" och se var barnen hamnar i sin kreativitet.

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på er avdelning?

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för oss i arbetslaget. Beskriv målet/målen så att det blir ett tydligt VART SKA VI?

Vi ska "backa lite mer" och se var barnen hamnar i sin kreativitet.

Vi behöver mycket och riktligt av material. Materialet ska till stor del vara återbruk.

 

 

Formulera ett önskat läge i förhållande till målen.

Koppla målen till läroplanen.

 
 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Målet att backa lite mer och se var barnen hamnar i sin kreativitet ska vi nå genom att aktivt ta ett steg tillbaka och se vart barnen process tar dem istället för att ställa ledande frågor och leda in dem på olika spår.

Vi ska genom barnens skapande lära känna, se och få en större inblick i barnens värld, var de befinner sig, deras intresse, tankegångar och funderingar.

Vi ska ta på oss "glasögon" och urskilja de olika lärande situationerna i de skapande aktiviterna, som t.e.x matematik, delaktighet och demokratiska processer.

Målet att ha mycket och rikligt material ska vi nå genom att utnyttja de kontakter vi har som exempelvis har "spillmaterial" och material som vi på ett eller annat sätt kan ha använding av. T.e.x mat som ska kastat, grenar och pinnar som blir över när träd och buskar ansas.

Vi ska kontakta träslöjden på Vallhamraskolan och fråga om de har något spillmaterial som vi kan använda.

Vi ska kontakta "Mark och miljö" och klargöra att vi har intresse av att få hit grenar och pinnar som de har ansatt från buskar och träd.

Vi ska nyttja vårdnadshavare och människor runtomkring oss för att unna fylla på vårt material.

 

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. Varje vecka ska verksamheten och dokumentationen kunna kopplas till målet/målen. 

Vad behövs för att vi ska uppnå det önskade läget?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: