Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-08-19 13:36 i Lorensberga F-3 Ludvika
Ett arbetsområde i teknik där vi lär oss med om vad teknik var förr/är idag/kan bli i framtiden och hur vi möter och använder teknik i vardagen.
Grundskola 3 Teknik

I årskurs 3 ska vi arbeta med teknik på olika sätt. Vi ska bland annat prova på programmering. I detta arbetsområde pratar vi om vad teknik är och hur vi kan ha nytta av den. Hur såg det ut förr? Hur kommer framtidens teknik att se ut?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Människor har alltid haft behov av att lösa olika problem och på så sätt har man hittat nya lösningar.

I vår tid finns teknik överallt och man behöver kunna en del om detta. Vi behöver förstå hur teknik hjälper människor, hur den gör att samhället utvecklas och hur den kan påverka miljön.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att  prata, läsa och se på filmer.
Vi kommer att göra enkla konstruktioner och dokumentera med text och bild.
Vi kommer att lära oss och använda tekniska ord och begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är

-din förmåga att beskriva och ge exempel på några enkla tekniska lösningar i vardagen
-din förmåga att ge exempel på några starka och stabila konstruktioner som du möter i vardagen

-din förmåga att konstruera något enkelt föremål och arbeta för att göra det bättre

-din förmåga att dokumentera arbeten med bilder och texter så att andra förstår hur du tänkt

-din förmåga att resonera med andra kring teknikens betydelse för människor, samhälle och miljö förr, nu och i framtiden

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska skriva texter och rita bilder.
Du ska vara med i samtal om teknik.
Du ska fundera ut förslag till tekniska lösningar.
Du kommer också att få flera tillfället att redovisa dina kunskaper i form av diagnoser under arbetets gång.

Matriser

Tk
Teknik åk 3

På väg
Okay
Bra!
Beskriva och ge exempel
Att beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
Du kan med stöd ge exempel på enkla tekniska lösningar i din vardag och hur de fungerar.
Du kan på egen hand ge exempel på enkla tekniska lösningar i din vardag och hur de fungerar.
Du kan ge många exempel på enkla tekniska lösningar i din vardag och berätta hur de fungerar.
Beskriva och ge exempel
Att beskriva och ge exempel på starka och stabila konstruktioner i vardagen.
Du kan med stöd ge exempel på några starka och stabila konstruktioner i din vardag och hur de fungerar.
Du kan på egen hand ge exempel på några starka och stabila konstruktioner i din vardag och hur de fungerar.
Du kan ge många exempel på starka och stabila konstruktioner i din vardag och berätta hur de fungerar.
Konstruera
Att konstruera ett enkelt föremål och arbeta med att förbättra detta.
Du kan med stöd konstruera ett enkelt föremål och prova att förbättra det.
Du kan på egen hand konstruera ett enkelt föremål och arbeta med att förbättra det.
Du kan på egen hand och tillsammans med andra konstruera ett enkelt föremål och arbeta med att förbättra det.
Dokumentera
Att visa hur man tänkt via bild och text.
Du kan med stöd beskriva hur du tänkt i ord och bild.
Du kan på egen hand beskriva hur du tänkt i ord och bild.
Du kan på egen hand utförligt beskriva hur du tänkt i ord och bild.
Resonera
Att resonera om andra om teknik förr, idag och i framtiden.
Du kan med stöd delta i resonemang om teknik förr, idag och i framtiden.
Du kan aktivt delta i resonemang om teknik förr, idag och i framtiden.
Du kan aktivt delta i resonemang om teknik förr, idag och i framtiden. Du tillför egna tankar och idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: