Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 8 Sv Skriva insändare LJ VB

Skapad 2016-08-19 13:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Hur för man fram sin åsikt i skrift för att övertyga andra?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift. Du ska bli bättre på att argumentera för en åsikt.

Du ska lära dig: 

 • hur en insändare är uppbyggd
 • vilken typ av språk som är typiskt för insändare
 • hur man formulerar en slagkraftig rubrik 
 • att skilja mellan faktabaserade och åsiktsbaserade texter

så att du sedan kan skriva en egen insändare

 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om nyhetsartiklar, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Sakprosatexter.

 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

 • läsa och analysera insändare; både form och innehåll
 • sätta rubriker
 • träna på skillnaden mellan faktatexter och åsiktstexter
 • skriva en egen insändare
 • ge respons på varandras insändare

Bedömning

 

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet samt genom att skriva en egen insändare.

 

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
SKRIVA EN INSÄNDARE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du följer instruktionen för uppgiften. Din åsikt och dina tankegångar framgår. Din insändare innehåller enkla beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt. Exempel: En tes presenteras och utvecklas något, men argumenten är inte så välutvecklade. Motargument är vaga eller saknas. Onödig information som ej har betydelse för texten finns med eller ett visst ostrukturerat resonemang.
Du följer instruktionen för uppgiften. Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt. Exempel: En tydlig tes finns liksom vissa relevanta argument som stöder tesen. Motargument finns. Genomtänkt resonemang.
Du följer instruktionen för uppgiften. Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter. Exempel: En tydlig tes med välformulerade argument och motargument. Väl genomtänkt argumentation med stor inlevelse.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex genom att du använder olika sambandssignaler. Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning, t.ex genom att du använder olika sambandssignaler som tydliggör och för framåt. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, inledning och avslutning
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passande. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: