Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst 2016. Bygga Drömvär(l)den utifrån vatten

Skapad 2016-08-19 14:02 i Fasanen Haninge
Lingons planering till uppstart hösten 2016
Förskola

Under vårt projekt "Drömvärlden" så har vi sett att barnen intresserar sig för vatten och planerar på att följa upp det i olika former i höst. Vi ska börja med att utforska vatten på gården, i vårt vattenbord och vattenspridare. Vad händer med olika material tillsammans med vatten så som sand och papper?

– Vilka tankar finns hos barnen?

– Hur speglar sig deras kreativitet i det material som finns till tillgängligt?

– Hur möter barnen materialet och hur möter de varandra?

Vi ska vara närvarande och medforskande pedagoger. Vi ska ge barnen utrymme där de får styras av sin egen nyfikenhet och får upptäcka saker på egen hand men även av varandra.

 

 

.

Innehåll

Uppstart augusti-september

Barnen indelas i mindre grupper, fyra barn totalt, som återkommer varje vecka. Samma barn i en grupp ungefär en månad och sedan är det nästa grupps tur. Vi har valt att till en början så finns olika naturmaterial tillgängliga för barnen att använda. Några material kommer att flyta på ytan, andra kommer att sjunka till botten. Vi skriver ner våra observationer och utvärderar hur det går när vi har gemensamma reflektioner. Vi kan då se om vi ser ett mönster i vad barnen intresserar sig för, om vi behöver byta ut material eller tillföra mer variation av naturmaterialet, eller om barnen visar ett större intresse för något annat än "Flyta/Sjunka" fenomenet.

 

Havet

Efter flyta sjunka börjar nästa fas. Barnens funderingar kring vad som finns i hav och sjöar.

Barnen skapar ett eget hav och saker som lever i havet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: