Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division

Skapad 2016-08-19 14:19 i Borrby skola Simrishamn
Vi arbetar vidare med multiplikation och division
Grundskola 3 Matematik

Under höstterminen ska vi befästa att upprepad addition kan ses som multiplikation. Vi kommer att arbeta vidare med tabellerna.  Vi ska lära oss se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med öppna uppgifter
 • använda metoder för att göra beräkningar
 • lösa och formulera problem
 • arbeta såväl enskilt som tillsammans med en kamrat

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • förstår tallinjer med hopp från multiplikationstabellerna både ökande och minskande 
 • använder samband mellan addition och multiplikation
 • använder samband mellan multiplikation och division
 • förstår och kan lösa matematiska problem i text
 • kan visa hur du löst en uppgift, med både symboler, text och bild
 • använder dig av det räknesättet som är lämpat för uppgiften
 • använder dig av likhetstecknet på rätt sätt
 • förstå att 3x2=6 är samma som 2x3=6 (kommunativa lagen)
 • förstå enkla matematiska begrepp (dubbel, hälften, styck, varje m.m.)

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: