Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning; decimaltal, procent och sannolikhet

Skapad 2016-08-19 15:53 i Söndrumsskolan Halmstad
En grovplanering fram till höstlovet...
Grundskola 6 Matematik

En grovplanering på området fram till höstlovet v44.

Kap 1 Decimaltal v 34-37

Kap 2 Procent och sannolikhet v38-43

Skriftligt prov kap 1-2 v45

 

Mer detaljer om läxor, sidor mm kommer i bloggen för ämnet och klassen

 

 

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll:

Centalt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att arbeta både enskilt och i par eller grupp. Du kommer att arbeta laborativt och i matteboken "Matteborgen 6A".

Kunskapskrav för år 6

Detta är kunskapskraven för lägst godkända betyg (E) i år 6.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Bedömning

Du kommer att bedömas formativt under arbetets gång och sedan kommer du att få ett prov i slutet av arbetsområdet.

De metoder och begrepp jag kommer att titta på är:
kan du storleksordna tal i bråkformkan du storleksordna tal i decimalformkan du jämföra tal i bråkform och tal i decimalformkan se sambandet mellan tal i bråk-, decimal- och procentformKan göra enkla antaganden i sannolikhet och räkna på demkan du addera och subtrahera enkla tal i bråkform t.ex. 1 hel - 1/4kan du ange samma mängd med olika tal i bråkform t.ex. 1/2 = 2/4kan du göra enkla beräkningar av del av antal t.ex. 1/4 av 12 karamellerkan du med huvudräkning, skriftlig räknemetod samt miniräknare göra beräkningar för tal i decimalformkan du utföra enkla beräkningar av tal i procentform t.ex. 50% av 400 kr
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: