Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa år 1, baserad på ABC-klubben "Den magiska kulan"

Skapad 2016-08-20 07:30 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola 1 Svenska

Svenska: Läsa år 1

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Förmågor som ska utvecklas

formulera sig och kommunicera i tal
läsa och analysera skönlitteratur
urskilja språkliga strukturer

Mål som ska uppnås

Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel.
Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här ska vi träna kunskaperna

Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet. Jobba med olika böcker, bl a bokstavshäftet där vi känner igen bokstaven och skriver den.
Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
Läsa i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer.
Göra egna böcker.
Spela olika spel, sjunga bokstavssånger.
Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.
För de som har kommit igång med läsningen kommer det att finnas svårare material.

Detta ska bedömas

Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Att du kan namnen på alla bokstäverna.
Att du kan läsa ord som is, sol och räv.
Att du kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol och spel.
Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: