Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅRET 2016 Västra Bodarna

Skapad 2016-08-20 07:40 i V Bodarna skola Alingsås
Vi läser boken om "Kråke och årstiderna" och arbetar sedan med året; månader, veckor, dagar och årstider. Vi tränar våra födelsedagar och pratar om traditioner under året. Arbetet pågår under ett helt år, från januari till december. Vi iakttar och resonerar kring de årstidsväxlingar som vi kan se i naturen.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild Svenska

Vi skapar ett årshjul tillsammans där vi placerar in alla barnens födelsedagar. 

Innehåll

Varför gör du det här ?

Syftet är att du ska få syn på och förstå hur ett år är uppbyggt med årstider, månader, veckor och dagar. Du ska också få resonera kring de förändringar som sker i naturen under årets gång. Du kommer också att få kunskap om olika högtider som firas under året och få veta om dessa högtiders historia.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Vad behöver du lära dig?

Du kommer att få lära dig om hur årstidsväxlingarna sker under året samt om de olika traditioner och högtider som firas i Sverige.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Hur gör du?

Du kommer att få lära dig genom att:

-samtala och resonera i grupp,
-reflektera på egen hand,
-skriva sammanfattningar om det vi pratat om tillsammans,
-se på film,
-lyssna på högläsning,
-läsa,
-skapa

Det här ska du kunna ( F -3) Det här kommer att bedömas ( 4-6)

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta i samtal kring årstidsväxlingar, varför de sker och hur man ser dem i naturen. Vi kommer också bedöma din förmåga att berätta om några av våra traditioner/högtider och hur dessa "utvecklats" genom historien.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: