Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2016-08-20 07:45 i Långavekaskolan Falkenberg
En del av vår storyline "skolan"med fokus på NO och teknik.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik

Hur bygger man egentligen en skolgård? Vad behöver man tänka på? Det ska du få lära dig i det här arbetet. Vi ska bygga, tänka och undersöka för att lära oss hur det går till. Vi tränar olika begrepp som tex hypotes, friktion, jämvikt, kraft, rörelse mm.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig hur man bygger en skolgård, vad som är viktigt att tänka på. 

Du kommer att få utveckla din förmåga att genomföra undersökningar och kunna förklara det som händer.

Du kommer att få utveckla din förmåga att identifiera och analysera. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  A 6
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att undersöka, fundera, samtala, prova, experimentera och titta på film.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: