Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-08-20 08:03 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska
Vi fortsätter att träna för att nå våra mål.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetet i svenska fortsätter mot kunskapsmålen i åk 3.

Bedömning - vad och hur

I årskurs 3 bedöms följande kunskapsmål.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med svenska i läsårets stora temaarbeten om Miljö och Fornhistoria:

 • läsande och skrivande av faktatexter
 • dokumentation av av fältundersökningar i text och bild NO/SO.
 • storyline (skapande av berättelse och bilder) om en elev i skolan i vårt SO tema.
 • samtal (kommunikation)

Vi arbetar också med svenska genom

 • bokcirklar / parläsning där eleverna tränar högläsning samt använder olika lässtrategier i gruppsamtal
 • läsförståelseövningar
 • respons på texter
 • Självbedömning och kamratbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: