Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP NO TEMA HT-16

Skapad 2016-08-20 11:26 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Biologi
Usain Bolt är väldigt snabb. Hur blev han så snabb? Självklart har han tränat en hel del, men oavsett hur mycket vi tränar kan inte alla bli så bra som Bolt. Det beror på våra gener, på ritningen över hur våra kroppar ska se ut och fungera. I ett nyligen befruktat människoägg finns nästan all information som behövs för att skapa en människa, vårt biologiska arv. Kunskapen om arvet växer oerhört snabbt. Med genteknik kan arvet förändras. Kunskap är makt och med makt följer ansvar. Hur vill vi använda kunskapen om arvet? För att kunna diskutera och ta ställning i frågor som rör detta behöver var och en av oss förstå åtminstone grunderna i i hur arvet fungerar och hur det kan påverkas. Hur kommer det sig att två föräldrar med gröna ögon kan få ett barn med blåa ögon men två föräldrar med blåa ögon inte kan få ett barn med gröna ögon?

Innehåll

 

Deadline för debattartikeln är:

9.1 26/9

9.2 26/9

9.3 27/9

9.4 27/9

9.5 26/9

 

Hemprov: v. 42

 

Uppgifter

 • Debattartikel

 • Sjukdom / källkritik

 • Hemprov genetik och genteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik och genteknik

Din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Biologi: Du har fått möjlighet att visa din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier för att resonera kring genetik och genteknik.
F
E
C
A
1. Begrepp (Hemprov)
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med få naturvetenskapliga begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar med ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
2. Kunskap (Hemprov)
Förmåga att ta till dig och använda kunskap om genetik och genteknik
Du visar bristfällig kunskap om genetik och genteknik
Du visar grundläggande kunskap om genetik och genteknik.
Du visar goda kunskaper om genetik och genteknik.
Du visar mycket goda kunskap om genetik och genteknik.
3. Resonemang (Hemprov)
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang i flera led.
Du har ett välutvecklat resonemang i flera led och med flera aspekter av ett problem.
4. Argument (Diskussionsuppgift, hemprov)
Förmåga att framföra och bemöta argument.
Du deltar inte i diskussioner.
Du framför enkla argument och bemöter andras på ett enkelt sätt. Du ställer frågor.
Du framför utvecklade argument och bemöter andras på ett utvecklat sätt. Du ställer frågor som för diskussionen framåt.
Du framför välutvecklade argument i flera led och bemöter andras på ett välutvecklat sätt. Du ställer frågor som för diskussionen framåt och gör den djupare eller bredare.
5. Samtal (Diskussionsuppgift)
Förmåga att diskutera och samtala om genetik och genteknik.
Du deltar inte i samtal om genetik och genteknink.
Du samtalar om genetik och genteknik och skiljer fakta från värderingar.
Du samtalar om genetik och genteknik och skiljer fakta från värderingar.
Du samtalar om genetik och genteknik och skiljer fakta från värderingar.
6. Ställningstaganden (Diskussionsuppgift)
Förmågan att ta ställning i frågor som rör genetik och genteknik
Du tar inte ställning eller motiverar inte för dina ställningstaganden.
Du tar ställning med enkla motiveringar och beskriver vad din ställning kan få för konsekvenser.
Du tar ställning med utvecklade motiveringar och beskriver vad ditt ställningstagande kan få för konsekvenser.
Du tar ställning med välutvecklade motiveringar och beskriver vad ditt ställningstagande kan få för konsekvenser.
7. Källgranskning (sjukdom)
Förmågan att söka information och använda den på ett förnuftigt sätt.
Du använder endast en källa. Du deltar inte i diskussioner kring källors trovärdighet.
Du använder flera källor och kan resonera kring källornas trovärdighet och relevans.
Du använder flera källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du använder flera källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: