Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk åk 8

Skapad 2016-08-20 13:05 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Slöjd
Du kommer utifrån en egen idé tillverka något av begagnade kläder.

Innehåll

Mål

Bli bättre på att utveckla idéer.

Öka förståelsen för hur material kan återanvändas.

Formge och framställa föremål.

Bli bättre på att tolka slöjdföremåls uttryck.

 

Bedömning

Se bedömningsmatris. Planering, genomförande av arbetet och utvärdering bedöms.

 

Undervisning

Arbetet ska vara i den storleken att du hinner med under en termin. Tänk att du har ungefär 10 lektioner på dig.

Gör en planering och skiss över det arbete du vill göra. 

Formge och framställ ditt föremål.

När du är färdig så ska du utvärdera ditt arbete i ord och bild där du berättar om hur ditt arbete gått och där du tolkar ditt arbetes uttryck.

Under en lektion kommer vi gå igenom mer vad det innebär att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck och öva mer på det. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Nolhagaskolan Slöjdmatris- Alingsås

Förmågan att skapa och formge föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan hjälpa till utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla ide´er i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letat upp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du försöker komma framåt i dit slöjd- arbete på egen hand.
Du kan skapa saker på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kommer framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.

Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Du kan testa på ett bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Du kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjdarbetet.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter några förbättringar gör att slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att slöjdarbete går framåt.

Analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden.

Tolka vad slöjdföremål kan berätta.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.
Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: