Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 4, 16/17

Skapad 2016-08-20 15:45 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 4 Idrott och hälsa

I Sverige finns det en tradition i att vara ute i skog och mark i olika årstider. I ämnet idrott och hälsa ska du i årskurs 4 få möjlighet att vistas i olika utemiljöer under idrottslektionerna. Du kommer också att få en förståelse av Allemansrätten och lära dig att orientera på skolgården med hjälp av en karta.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i delen "friluftsliv och utevistelse" ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få lära dig grunderna i orientering genom att lära dig kartans tecken och färger. Du ska få orientera på skolgården med skolgårdskarta. Du kommer även att använda dig av digitala kartor som finns i Ipads. 

När vi lär oss om Allemansrätten kommer du att få arbeta både teoretiskt och göra lekar som handlar om Allemansrätten. Du kommer att få lära dig mer om vad friluftsliv är och även vara ute i naturen och prova på aktiviteter som hör till friluftsliv. Då får du också möjlighet att visa att du kan använda dina kunskaper om Allemansrätten ute i naturen.

När vi är i simhallen ska du få prova på att hantera en nödsituation vid vatten genom att ge livräddande hjälp från bassängkanten.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön under olika förhållanden, så som under olika årstider.
 • Din förmåga att kunna anpassa dig till Allemansrättens regler när vi är i naturen.
 • Din förmåga att kunna orientera på skolgården med hjälp av skolgårdskartan.
 • Att du kan livrädda en kompis med hjälpredskap vid bassängkanten i simhallen 

Hur går bedömningen till?

Bedömningen av din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön sker genom observationer och pågår fortlöpande under hela läsåret då undervisningen är förlagd utomhus.

Även bedömningen av förmågan att kunna anpassa dig efter Allemansrätten sker fortlöpande genom observationer vid lektionerna.

Bedömning av förmågan att kunna orientera görs även den genom observationer när vi arbetar med detta moment under lektionerna.

Du visar vid en lektion i simhallen att du kan rädda en klasskompis i vattnet genom att använda ett hjälpredskap, så som t.ex. en livboj.

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse åk 4

I tabellen nedan hittar du de olika nivåerna i bedömningen.
1
2
3
Anpassa sig till aktiviteter ute
Du är med på olika aktiviteter i naturen och anpassar dig ganska bra till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du är med på olika aktiviteter i naturen och anpassar dig på ett bra sätt till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du är med på olika aktiviteter i naturen och anpassar dig på ett mycket bra sätt till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Du kan orientera ganska bra på skolgården med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra på skolgården med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra på skolgården med hjälp av kartor.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: