Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 5, 16/17

Skapad 2016-08-20 15:58 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 5 Idrott och hälsa

I Sverige finns det en tradition i att vara ute i skog och mark i olika årstider. I ämnet idrott och hälsa ska du i årskurs 5 få möjlighet att vistas i utemiljöer under idrottslektionerna. Du kommer att arbeta vidare med Allemansrätten och bli säker på att orientera på skolgården med hjälp av en karta. Vi provar även på att orientera i Jordbodalen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i delen "friluftsliv och utevistelse" ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Undervisning och arbetssätt

Du kommer först och främst att få en repetition av grunderna i orientering som du lärde dig i årskurs 4. Sedan utvecklar vi undervisningen och du ska då bland annat få lära dig om hur en kompass fungerar och hur den kan hjälpa dig att passa kartan efter verkligheten. Vi orienterar på skolgården, men provar sedan även i Jordbodalen.

Vi repeterar också Allemansrätten från årskurs 4 och sedan kommer vi att ha en del lektioner där du får prova på aktiviteter som hör till friluftsliv. Under alla lektioner utomhus visar du att du kan följa Allemansrättens regler. 

Du kommer att få lära dig om hur du kan använda hjälpredskap för att kunna hjälpa någon som är i en nödsituation vid vatten under olika årstider. När vi är i simhallen visar du dina kunskaper praktiskt och i din reflektionsbok skriver du och förklarar hur man gör vid en nödsituation vid vintertid.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön under olika förhållanden, så som under olika årstider.
 • Din förmåga att kunna anpassa dig till Allemansrättens regler när vi är i naturen.
 • Din förmåga att kunna orientera på skolgården med hjälp av skolgårdskartan.
 • Att du kan livrädda en kompis med hjälpredskap i simhallen och att du kan förklara hur du ska göra för att rädda någon vid vatten under vintertid.

Hur går bedömningen till?

Bedömningen av din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön sker genom observationer och pågår fortlöpande under hela läsåret då undervisningen är förlagd utomhus.

Även bedömningen av förmågan att kunna anpassa dig efter Allemansrätten sker fortlöpande genom observationer vid lektionerna. Du visar också att du vet vad Allemansrätten innebär genom att du skriver och förklarar det i din reflektionsbok.

Bedömning av förmågan att kunna orientera görs även den genom observationer när vi arbetar med detta moment under lektionerna.

Du visar vid en lektion i simhallen att du kan rädda en klasskompis i vattnet genom att använda något hjälpredskap. I din reflektionsbok visar du också att du vet hur du ska göra för att rädda någon i vattnet vid vintertid.

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse åk 5

I tabellen nedan hittar du de olika nivåerna i bedömningen.
1
2
3
Anpassa aktiviteter ute
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och till Allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder, plats och till Allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder, plats och till Allemansrätten.
Orientera sig
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: